Retrat família
Retrat corporatiu

Podem fer els retrats corporatius a l'estudi o desplaçar-nos a la teva empresa amb l'equip d'il·luminació. Utilitzarem fons blanc o l'entorn propi de la vostra localització. Totes les fotografies s'editen i post produeixen individualment.

Retrat família
A continuació
Retrat corporatiu