Retrat adult

Jacob Torres

Helena Miquel

El Sobrino del Diablo

Esther Rico

Julio Carbó

Xavier Bertral

Ricardo Feriche

Josep Mª de Llobet

Retrat infantil
Retrat adult

Jacob Torres

Helena Miquel

El Sobrino del Diablo

Esther Rico

Julio Carbó

Xavier Bertral

Ricardo Feriche

Josep Mª de Llobet

A continuació
Retrat infantil