Making of

Jornades de rodatge del programa Acció Viver, dins el Pla d’Acció impulsat per  Dones Visuals, per revertir la desigualtat històrica de la dona al món audivisual.

Dones Visuals. Acció Viver

Reportatge realitzat durant la primera edició d’Acció Viver, programa d'acompanyament i assessorament per a projectes cinematogràfics i TV movies liderats per dones. El seu objectiu és introduir a la indústria òperes primes​​ i donar continuïtat o​ consolidar trajectòries de professionals amb una o dues pel·lícules estrenades.

Making of
A continuació
Dones Visuals. Acció Viver